Name: Maria Sotelo Obregon

City: Tucson

State: Arizona

Cosmetology School: JCP Salon