Name: Maria Sotelo

City: Tucson

State: Arizona

Cosmetology School: JC PENNEY